Atlaspark en Baduinweg

Voor een groot bedrijventerrein in Amsterdam is een plan gemaakt om van enkele percelen op het terrein waterbuffers te maken. Overtollig water tijdens piekbuien kan hierdoor ter plekke worden vastgehouden en geleidelijk aan infiltreren of worden afgevoerd. Door de waterbuffering te combineren met natuurontwikkeling, vergroting van biodiversiteit én ze toegankelijk te maken voegen ze waarde toe aan het bedrijventerrein. Door middel van terrasgewijze opbouw van het onderwaterprofiel en de oevers is het plantenbeeld te sturen: open water, een natuurlijk bosje in het midden, moeraszones en kruidenrijke randen vormen een aangename plek voor mens en dier. Het bestaande, kruidenrijke kleipakket is hergebruikt, het groenbeeld kan zich zo vanzelf ontwikkelen. Alleen enkele bomen zijn aangeplant. Een robuuste vlonder die de waterpartij in steekt vormt een rustpunt voor passanten.

2017-2019, terreinontwerpen
in opdracht van: Markus BV
in samenwerking met: SmitsRinsma

Loading