ervaring

landschapsarchitect, ontwerper buitenruimte en landschap, Firma Bart

Selectie projecten:

Ontwerpschets omgeving bierbrouwerij Alpha, Thull in opdracht van SmitsRinsma.Gemeente Beekdaelen, 2020
Inpassingsplan Nieuwbouw Nieuwe Warande, Sint Michielsgestel in opdracht van particulier, 2020
Koninklijke Burgers’ Zoo, begeleiding herziening bestemmingsplan in opdracht van Koninklijke Burgers’ Zoo, 2020
Natuurinclusief Ontwerp, ontwerp handboek Vitens in opdracht van Vitens (bijdrage geleverd aan handboek), 2019-2020
Locatiestudie landgoedontwikkeling, Zevenaar in opdracht van particulier, in samenwerking met Rooding Architecten, BouwburoDrie, 2019-2020
Inrichtingsplan Pompstation Dellenweg, Epe in opdracht van Vitens, 2019-2020
Koninklijke Burgers’ Zoo, opstellen toekomstvisie 2040 in opdracht van Koninklijke Burgers’ Zoo, 2019
Woonverkenning landschappelijk Wonen, Halsteren in opdracht van particulier, 2020
Inrichtingsplan landschapszone bedrijventerrein Bauduinlaan, Amsterdam in opdracht van Havenbedrijf Amsterdam, 2017-2018
Landschappelijk Inpassingsplan functiewisselingslocatie Kottenseweg, Winterswijk, in opdracht van particulier, 2018
Inrichtingsplan Productiebedrijf/Pompstation Sijmons, Arnhem in opdracht van Vitens, 2018
Inrichtingsplan ecozone voormalig slibdepot Atlaspark, Amsterdam in opdracht van Havenbedrijf Amsterdam, 2017-2018
Particuliere tuin aan de IJssel, in opdracht van particulier, 2018
Fietsparkeren historische centrum Deventer, locatiestudie en deelontwerpen, in opdracht van Gemeente Deventer, in samenwerking met SmitsRinsma, 2017
Masterplan Koninklijke Burgers’ Zoo 2018-2028, in opdracht van Koninklijke Burgers’ Zoo, 2016-2017
Schetsontwerp sportpark Oss, in opdracht van Krinkels, in samenwerking met SmitsRinsma, 2017
Beeldkwaliteitplan openbare ruimte Maurits Zuid kazerne/WFC, in opdracht van Gemeente Ede, 2016-2017
Ontwerp openbare ruimte ‘Straatje van de Smaak’, Ede, in opdracht van Gemeente Ede, 2016
Ruimtelijke visie ‘Stadsmuur en De Bleken’, Zutphen, in opdracht van Wijnhuisfonds, 2016
Ontwerp openbare ruimte en ecozone Kernhem Vlek B oost in opdracht van Gemeente Ede, 2016
Inpassing nieuwbouw Burgers’ Mangrove in opdracht van Koninklijke Burgers’ Zoo Arnhem, 2016
Gebiedsvisie en deeluitwerkingen Hof van Delfland, ontwerpstudie, in opdracht van Bureau Architectenregister, 2015
Ontwerp Van Meurspark, Van Meursweide en omgeving gemeentehuis Heerde, in opdracht van Gemeente Heerde, in samenwerking met SmitsRinsma, 2015
Locatiestudie, inrichtingsplan nieuwbouw drinkwaterpompstation, in opdracht van Vitens, in samenwerking met Rooding architecten, 2015
Binnentuin rijksmonument, Arthur Koolkazerne, in opdracht van De Bunte vastgoed, 2015
Ontwerp Doelenplein en Bunschoterplein, Ede, in opdracht van Gemeente Ede, 2015
Impressie inrichtingsplan ‘Werpsterhoek’, snelwegknoop N31/N32, Leeuwarden, in opdracht van Rijkswaterstaat, in samenwerking met SmitsRinsma, 2014-2015
Ontwerp Fietstunnel, in opdracht van ingenieursbureau Homforto, 2014
Terreinontwerp hoofdkantoor Jumbo Supermarkt, in opdracht van Jumbo/Draaijer en Partners, in samenwerking met SmitsRinsma, 2014-2015
Voorlopig en definitief ontwerp knoop A59-Drongelens Kanaal, in opdracht van Rasenberg infra, 2014-2015
Sport en Bewegen in het buitengebied, ideeënstudie, in samenwerking met Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, 2013-2015
Schetsontwerp ruimtelijke kwaliteit en ecologie N322 Zaltbommel, 2014, in opdracht van Reef/Colijn, in samenwerking met Eelerwoude (ecologie), 2014
Herontwerp entree hoofdkantoor Rabobank Nederland, Utrecht, in opdracht van SmitsRinsma/Rabobank NL, 2014

Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten, Arnhem — 2004 / 2013
werkzaamheden: ontwerper buitenruimte en landschap
diverse projecten op diverse schalen

gemeente Enschede — 2004 / 2005
werkzaamheden: ontwerper buitenruimte en landschap

vrijwilliger, Zorgboerderij Hoeve Klein Mariendaal, Arnhem — 2010 / 2014
barista, Sugar Hill Arnhem
— 2011 / 2014

—————————————————-

Opleidingen
2017/2018 — CLIMCAP Klimaatadaptatie in stedelijke gebieden, Wageningen University and Research Centre, Wageningingen

2015 — Tuin- en landschapsarchitectuur, Bureau Architectenregister, Den Haag, eindopdracht
eindopdracht: ontwikkelingsstrategie klimaatlandschap Hof van Delfland

2006/ 2008 — MA, Public Space Design, MaHKU Utrecht, Cum Laude
afstudeeropdracht: herontwerp Gele Rijdersplein, Arnhem
thesis: emptiness in public space

1998/ 2003 — BSc, ing. Tuin- en landschapsarchitectuur, Hogeschool Van Hall Larenstein, Velp
afstudeeropdracht: reconstructie Gelderse Vallei

1992/ 1998 — VWO, Pax Chrsiti College, Druten

—————————————————-

Voor meer informatie kun je mijn linkedin-profiel bekijken.

 

Loading