Dellenweg Epe

Een drinkwaterpompstation midden op de Veluwe moet worden vervangen. Samen met Rooding architecten is het gevraagde programma voor zowel gebouw als buitenruimte opgepakt als één integrale opgave met één integrale oplossing. De bestaande tuin wordt omgevormd naar een extensief beheerd heidelandschap. Door het gebouw een golvend dak te geven kan het landschap over het dak heen lopen, waardoor gebouw en landschap versmelten en het gebouw gekoeld én beveiligd wordt. Een compacte keerlus ontsluit alle terreindelen, regenwaterinfiltratie is weggewerkt in natuurlijke laagtes.

2019-2020, ontwerpschetsen, VO en DO
in opdracht van: Vitens, in samenwerking met Rooding architecten

Loading