de fiets, Deventer

Steeds meer mensen gaan op de fiets naar de Deventer binnenstad. Om deze fietsers goed te faciliteren, vernieuwt de gemeente de fietsenstallingen. Op basis van een uitgebreide verkenning zijn een groot aantal kleinschalige plekken aangewezen waar fietsen zouden kunnen parkeren en zijn er een aantal planprincipes geformuleerd om zo de plekken zorgvuldig in de historische binnenstad in te passen. Samen met de ontwerpenvelop vormen de planprincipes het uitwerkingskader voor de locatiespecifieke uitwerkingen. Voor een twintigtal plekken zijn gedetailleerde ontwerpen gemaakt waarin niet alleen het parkeren wordt opgelost maar, waar mogelijk, een totale kwaliteitsslag wordt gemaakt. De Deventer huisstijl wordt zichtbaar door het gebruik van smalle stalen strips als opsluiting van de parkeerstrook. Brede cortenstalen strips en daarop aansluitende fietselementen maken robuuste en in het historische centrum passende parkeervoorzieningen. In totaal worden er in dit stadium een kleine 1000 fietsparkeerplekken gerealiseerd. Waar nodig zijn elementen uitneembaar gemaakt om het diverse gebruik van het centrum te ondersteunen. De eerste pilotlocatie is afgelopen zomer opgeleverd. Na een korte testperiode worden de ontwerpen op basis van de eerste praktijkervaringen aangescherpt.


2017-2018, locatiestudie, ontwerp, deeluitwerking
in opdracht van: Gemeente Deventer, ism SmitsRinsma

Loading