Inpassing schoppe Winterswijk

In het kader van een functiewisseling van agrarisch bedrijf naar wonen is een inpassingsplan gemaakt. Het plan voorziet in sloop van oude varkensstallen en de realisatie van drie wooneenheden: twee in de oude boerderij en een in de Schoppe. Het inpassingsplan zet in op een samenhangend totaalerf met ruimte voor natuur en zicht op het landschap. Door heel gericht elementen toe te passen die passen bij het boerenerf wordt voorzien in de behoefte aan privacy voor de individuele bewoners én de samenhang. Aansluiting bij de karakteristiek van het lampenlandschap én het verhogen van de biodiversiteit zijn uitgangspunt geweest bij het opgestelde plan. Het plan is, inclusief ruimtelijke onderbouwing, onderdeel van de doorlopen bestemmingsplanprocedure.

2019, inpassingsplan en bestemmingsplanprocedure
in opdracht van: particulier

Loading