Jumbo hoofdkantoor

Het Veghelse hoofdkantoor van Jumbo Supermarkten ondergaat een grootschalige transformatie. Na de ver- en nieuwbouw volgt is nu de terreinaanleg afgerond. Een eenvoudige parkeeropzet schept ruimte voor een paar honderd auto’s. Gele lopers leiden bezoekers naar de entree. Een robuust groen kader van grassen en vaste planten met gele accenten bedt het gebouw in in haar omgeving en legt relaties met gevels en reclame. Rondom de gebouwen wordt ruimte gemaakt voor een informele lunchwandeling of een korte rustpauze. Over het hele terrein gestrooide acacia’s rijgen de verschillende deelgebieden aaneen en zorgen voor een vanaf de provinciale weg herkenbaar beeld: Hallo Jumbo!

2014, terreinontwerp
in opdracht van: Draaijer en Partners
in samenwerking met: SmitsRinsma

Loading