Landgoed Het Broek

Voor een groot perceel in de buurt van Arnhem worden de mogelijkheden voor realisatie van een nieuw landgoed onderzocht. Het streven is wat toe te voegen aan omgevingskwaliteit op basis van een goede balans tussen ‘people (mens en omgeving), planet (natuur en landschap) en profit (opbrengsten)’. Een inpassingsplan geeft inzicht in op welke punten het landschap, de natuur en de toegankelijkheid kunnen worden verbeterd. Samen met het waterschap en de gemeente worden de mogelijkheden om landgoedwoningen toe te voegen in beeld gebracht. Enkele principeschetsen van positionering van de woningen, omgaan met parkeren en de inbedding van het geheel in de omgeving vormen de basis van de gesprekken die uiteindelijk tot een participatieproces en bestemmingsplanwijziging moeten leiden.

2020 (lopend), ontwerpschetsen, inpassingsplan
in opdracht van: particulier

Loading