Nieuw erf Brabantse Wal

Voor een relatief groot perceel op de Brabantse Wal is gezocht naar verschillende kleinschalige vormen van verstedelijking.  In de loop der tijd is het kleinschalige en gevarieerde landschap verdwenen. Door grootschalig herstel van het landschappelijke casco door middel van hagen, bosstroken en natuurlijke weides met klompenpaden ontstaan er verschillende rondwandelingen vanuit het dorp en een robuuste landschappelijke structuur waarbij ruimte is gevonden voor een nieuw kleinschalige wooncluster wat zich voegt in de herstelde landschappelijke structuur.

2020 (lopend), ontwerpschetsen, inpassingsplan
in opdracht van: particulier, in samenwerking met SmitsRinsma

Loading