Pompstation Vitens

Het drinkwaterproductiebedrijf is toe aan vervanging. In de bestaande situatie zijn zowel gebouw als plek introvert, en spelen beiden geen rol in de beleving vanaf af de weg. Een iconisch nieuw gebouw geeft de in Arnhem gelegen kavel weer een gezicht naar buiten. Het uit schotsen opgebouwde dakvlak wordt doorgezet in het terreinontwerp. Door het op een slimme manier creëren van hoogtes en laagtes worden natuurlijke potenties benut, het terrein functioneel afgeschermd van de omgeving, en ontstaat er een aantrekkelijk nieuw landschap. Nieuwe watervlakken vormen doorzichten naar het gebouw en naar de achtergelegen bosrand. Het terreinplan kent een duurzame insteek: waar mogelijk worden materialen hergebruikt, de biodiversiteit wordt vergroot, verharding en verlichting wordt geminimaliseerd en oppervlaktewater infiltreert ter plekke.

2018, ontwerpschetsen, inrichtingsplan
in opdracht van: Vitens NV
in samenwerking met: Rooding Architecten, Doesburg

Loading