de bleken, Zutphen

Restanten van de Zutphense stadsmuur vormen, samen met de de bleekvelden, een prachtige begrenzing van het oude centrum. De aan de buitenzijde van de stadsmuur gelegen bleekvelden kennen een veelheid aan invullingen. Een helder ontwerp toont aan dat, binnen een historisch, leesbaar en groen beeld, allerhande invullingen als tuinen, terrassen en gaarden een plaats kunnen krijgen. Herstel van groenstructuren en patronen vormen een samenhangend, herkenbaar en gevarieerd groen raamwerk. Minimalistische toevoegingen als een losliggende stalen trap of plateau geven ruimte aan nieuw gebruik. De eerste fase is recentelijk uitgevoerd, dit najaar volgt de groenaanleg.


2015-2016, schetsontwerpen
in opdracht van: Wijnhuisfonds, Zutphen
in samenwerking met: SmitsRinsma

Loading