Masterplan 2017-2027, Koninklijke Burgers’ Zoo, Arnhem

Dierenpark Burgers’ Zoo is continue in ontwikkeling. Als vaste adviseur wordt een scala aan opdrachten begeleid of ontworpen. De uitbreiding van het parkeerterrein, een (ruimtelijk) masterplan voor de komende 10 jaar, een duurzaamheidsvisie en een lange-termijnstrategie werden samen met het dierenpark uitgedacht. Voor ‘kleinere’ onderdelen als de recent geopende Mangrove werd het inpassingsplan opgezet en de gemeentelijke procedures begeleidt. Op basis van de in het masterplan geformuleerde planprincipes kunen grote en kleine projecten worden gekoppeld aan strategische keuzes voor de lange termijn.
De komende 10 jaar zet het park in op vernieuwen en verbeteren van het bestaande park. Als één van de dragers in het masterplan, vormt het versterken van de natuur- en landschapswaarden van het landschappelijke raamwerk de rode draad bij alle projecten die worden uitgevoerd. Een robuust landschappelijk kader creëert ruimte voor grote en kleine ontwikkelingen.


2016-2018, masterplan, ontwerp, deeluitwerking
in opdracht van: Koninklijke Burgers’ Zoo

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading