SO Ruimtelijke kwaliteit N322 Zaltbommel

De capaciteit van de N322 bij Zaltbommel voldoet niet meer. Het schetsontwerp ruimtelijke kwaliteit doet een voorzet om het verlegde en verbrede deel van de Van Heemstraweg bij Zaltbommel aan het bestaande tracé vast te smeden. Daardoor ontstaat een nieuwe landschappelijke markering die sterker kan zijn dan de huidige optelsom aan initiatieven. Een aan de zuidrand geplaatste populierenrij markeert de rand van het karakteristieke open komgebied. Door aan de noordrand wisselende groensferen aan te planten krijgt de stad weer een herkenbaar gezicht naar de weg. De toegangen tot de stad worden aangezet door bomenlanen uit de stad tot aan de weg door te zetten.

2014, schetsontwerp
in opdracht van: Reef infra
in samenwerking met: Eelerwoude (ecologie)

Loading