sportpark, Oss

Een sportpark in Oss wordt vernieuwd en uitgebreid. Een eenvoudige analyse laat zien waar met eenvoudige ingrepen landschappelijke en ecologische meerwaarde te creëren is. Verschillende visualisaties en eerste uitwerkingen van het entreeterrein, een sportparcours, de toegang naar het centrale deel en een ecologische zone geven een beeld van de toekomstige mogelijkheden


2017, uitwerking ontwerp, deeluitwerking
in samenwerking met SmitsRinsma

Loading