wateropgave op wijkniveau

Voor een wijk in de Haarlemmermeerpolder is een analyse van het watersysteem gemaakt. De wijk is dicht bebouwd, veel stenige voortuinen en bij hevige regenval waterproblemen. Het bestaande systeem gaat uit van het mengen van schoon regenwater met zoute kwel en afvalwater. Op vele manieren zijn verbeteringen op het gebied van gebruik en afvoer van regenwater bedacht. Een serie aan grotendeels ruimtelijke maatregelen zorgen voor het lokaal infiltreren, bufferen, vertragen van waterafvoer, hergebruiken en uiteindelijk minimaal afvoeren van schoon regenwater.

 

2017-2018, analyse watersysteem en aanbevelingen adaptatie
in opdracht van: Wageningen University & Research, studieopdracht Klimaatadaptatie in het stedelijk gebied

Loading